Wij zijn experts in het starten van een eigen bedrijf | pro6advies

Hoe start ik een eigen bedrijf vanuit een WIA-uitkering?

Het is mogelijk om naast je WIA-uitkering een eigen bedrijf te starten. Als zelfstandig ondernemer bepaal je zelf je eigen werkzaamheden en de hoeveelheid uren die je werkt. Als je concrete plannen hebt voor een eigen bedrijf, ga dan met je arbeidsdeskundige in gesprek. Je geeft zo bij het UWV aan dat je voortaan als zelfstandig ondernemer gaat werken. Nadat je hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, geeft je dit aan UWV door met een wijziginsformulier. Je uitkering zal vanaf dat moment in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd. 

Hoe hoog wordt je WIA-uitkering nadat je een eigen bedrijf bent begonnen?

De hoogte van de WIA-uitkering die je ontvangt hangt af van twee verschillende zaken; de hoogte van je inkomen en het soort WIA-uitkering dat je ontvangt. Er zijn namelijk verschillende soorten WIA-uitkeringen: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. Met een wijzigingsformulier geef je de winst op die je verwacht te maken en aan de hand daarvan ontvang je een voorschot op je WIA-uitkering. Verandert je nettowinst dan kun je je voorschot altijd tussentijd laten aanpassen. Zo hou je zelf grip op je financiële situatie. Het is daarbij zeker belangrijk om je goed te laten informeren over de consequenties van het starten van een eigen bedrijf voor jouw WIA-uitkering.

Hoe werkt de belastingaangifte als ik een eigen bedrijf heb en een WIA-uitkering krijg?

Na afloop van het kalenderjaar doe je vanaf 1 maart van dat jaar aangifte voor de Inkomstenbelasting bij de Belastingdienst. UWV ontvangt deze gegevens van de Belastingdienst en berekent vervolgens de gemiddelde nettowinst per maand. Aan de hand van de nettowinst berekent UWV uit op welke WIA-uitkering je werkelijk recht had. Dit wordt vergeleken met het voorschot dat je hebt ontvangen. Als je te veel voorschot op je WIA-uitkering hebt ontvangen, zul je dat moeten terugbetalen. Helaas betaal je het teveel ontvangen voorschot plus de loonheffing die UWV voor jou heeft ingehouden. Daardoor kun je netto meer moeten terugbetalen dan dat je aan voorschot ontving. Gelukkig kun je via het doen van aangifte Inkomstenbelasting dit een jaar later weer terugvragen van de Belastingdienst.

 

Dit wordt er over ons gezegd

Diëtiste Jelierse

Pro6 Advies heeft mij geholpen structuur aan te brengen in mijn bedrijf en te blijven vertrouwen in wat ik doe.

Pro6 Advies werkt samen met
yes
This website is using cookies to provide a good browsing experience
These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.
This website is using cookies to provide a good browsing experience
These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.
Your cookie preferences have been saved.