Nieuwe regels over uitgaven voor studie en scholing

Vanaf volgend jaar (2022) vervalt de zogenaamde persoonsgebonden fiscale aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven. Hoe zit dit en welke gevolgen heeft dit ?

In de Inkomstenbelasting is er onderscheidt in kosten voor scholing & studie en kosten om je vakkennis op peil te houden.
Dit is een belangrijk onderscheid, omdat de aftrekbaar tussen deze twee categoriën verschilt.

Uitgaven aan scholing en studie
Alleen in 2021 mag je nog de kosten voor lesgeld, cursusgeld, bepaalde examengelden en verplichte leermiddelen aftrekken in je aangifte Inkomstenbelasting.
Vanaf 2022 kan dit niet meer !

In plaats daarvan heeft elke inwoner van Nederland een STAP-budget. Jaarlijks kun je voor maximaal € 1.000 subsidie krijgen voor een opleiding, training of cursus. De subsidie wordt door het UWV rechtstreeks aan je opleider uitbetaald. En natuurlijk zijn er de nodige voorwaarden van toepassing om een STAP-budget te ontvangen.

Dit belangrijkste voorwaarden:
- je mag geen studiefinanciering ontvangen
- de opleider moet erkende STAP-aanbieder zijn
- je moet in de afgelopen 2 jaar minimaal 6 maanden volksverzekerd zijn geweest

Conclusie
Wanneer je volgend jaar een nieuwe opleiding op studie gaat volgen omdat je nieuwe kennis wilt opdoen, dan zijn deze uitgaven NIET meer aftrekbaar via de Inkomstenbelasting, met uitzondering van maximaal € 1.000 STAP-subsidie.

Kosten om je vakkennis op peil te houden
Om je vakkennis op peil te houden mag je de uitgaven daarvoor (blijven) aftrekken van de winst. Uitgaven om je (vak)kennis uit te breiden mag je NIET af trekken van de winst.

Dit wordt er over ons gezegd

Ademcoach

“Wat ik vooral heb ervaren is dat ik wel volgens mijn eigen gevoel aan de slag mocht en dat ik echt gezien werd. Op het moment dat ik behoefte had aan hulp, was Rob van Pro6 Advies er ook echt voor me. Hij gaf me altijd meerdere keuzes: “Als je daar tegenaan loopt dan kun je dit doen, of dit of dit… kijk maar wat voor jou het fijnst is”. Dat vind ik heel prettig werken. Dat geeft me toch het gevoel dat ik het zelf doe en dat geeft vertrouwen.

Pro6 Advies werkt samen met
yes
This website is using cookies to provide a good browsing experience
These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.
This website is using cookies to provide a good browsing experience
These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.
Your cookie preferences have been saved.