Vroegefasefinanciering

De Vroegefasefinanciering (VFF), is een risicodragende geldlening die moet worden terugbetaald. Deze lening kan een uitkomst zijn voor innovatieve starters en MKB-ondernemingen die moeite hebben met het vinden van een financier, bijvoorbeeld omdat het investeringsrisico te hoog wordt ingeschat. Omdat het ontvangen van een VFF kan worden gezien als een soort garantie dat de innovatie kansrijk is, kan deze lening hen over de streep trekken.

Hoogte van de lening
De hoogte van lening wordt onder meer bepaald door het type organisatie dat VFF aanvraagt:

  • voor innovatieve starters geldt een maximale lening van € 350.000;
  • voor kleinere MKB-ondernemingen (minder dan 50 medewerkers en maximaal € 10 miljoen jaaromzet) is dat bedrag € 157.500;
  • en voor middelgrote MKB-ondernemingen (minder dan 250 medewerkers, een jaaromzet van maximaal €  50 miljoen  of een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen) bedraagt de maximale lening € 122.500.

Intentieverklaring van toekomstig investeerder verplicht
Als een onderneming van VFF gebruik wilt maken, moet zij een op substantiële groei gericht businessplan hebben en een vernieuwings- of vroegefaseplan. Belangrijk is ook dat dat de onderneming een intentieverklaring kan overleggen van een toekomstige investeerder. Dit zijn drie belangrijke voorwaarden om een VFF-aanvraag te kunnen indienen.

Dit wordt er over ons gezegd

Ecologische tuinderij

“Milo was voor mij een sparringpartner. Ik bespreek met hem ‘waar ik tegenaan loop’. Hij belde op en vroeg me dan hoe het gaat en waar ik mee bezig ben. Dan kwam er altijd wel uit waar ik onzeker over was. Hij dacht mee met mijn vraagstukken en gaf me tips waar ik de kennis kon vinden. Hij kon me ook heel goed positieve feedback geven. Zo van ‘dat weet jij wel’.

Pro6 Advies werkt samen met
yes
This website is using cookies to provide a good browsing experience
These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.
This website is using cookies to provide a good browsing experience
These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.
Your cookie preferences have been saved.