Wet DBA

De Wet DBA wordt vervangen. Aan de hand van twee elementen zal worden bepaald of op basis van een arbeidsovereenkomst kan worden gewerkt, of op basis van een overeenkomst van opdracht. Bepalend is het tarief en de duur van de overeenkomst.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer het tarief maximaal 125% van het minimumloon of de laagste loonschalen in CAO’s bedraagt en er sprake is van duur langer dan drie maanden. Bij een hoog tarief (gedacht wordt aan een bedrag boven de € 75,- per uur) en een duur van minder dan één jaar kan er voor worden gekozen om buiten de loonheffingen te blijven. Voor ZZP’ers boven het lage tarief wordt een “opdrachtgeversverklaring” ingevoerd. Die verklaring biedt een opdrachtgever de zekerheid dat er (achteraf) geen loonheffingen verschuldigd zijn.


Vanaf de invoering van de wet zal één jaar lang een terughoudend handhavingsbeleid worden gevoerd door de Belastingdienst. Dit om werkgevers aan het nieuwe systeem te laten wennen.  

Dit wordt er over ons gezegd

Ben Plazier

Computerreparateur

Ben Plazier

Het grote voordeel van Pro6 Advies is dat ze bij je thuis komen. Het persoonlijke contact was voor mij het belangrijkste. Rob Videler van Pro6 Advies gaf steeds aan wat de juiste stappen waren op welk moment.

Pro6 Advies werkt samen met
yes
This website is using cookies to provide a good browsing experience
These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.
This website is using cookies to provide a good browsing experience
These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.
Your cookie preferences have been saved.