Wet DBA

De Wet DBA wordt vervangen. Aan de hand van twee elementen zal worden bepaald of op basis van een arbeidsovereenkomst kan worden gewerkt, of op basis van een overeenkomst van opdracht. Bepalend is het tarief en de duur van de overeenkomst.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer het tarief maximaal 125% van het minimumloon of de laagste loonschalen in CAO’s bedraagt en er sprake is van duur langer dan drie maanden. Bij een hoog tarief (gedacht wordt aan een bedrag boven de € 75,- per uur) en een duur van minder dan één jaar kan er voor worden gekozen om buiten de loonheffingen te blijven. Voor ZZP’ers boven het lage tarief wordt een “opdrachtgeversverklaring” ingevoerd. Die verklaring biedt een opdrachtgever de zekerheid dat er (achteraf) geen loonheffingen verschuldigd zijn.


Vanaf de invoering van de wet zal één jaar lang een terughoudend handhavingsbeleid worden gevoerd door de Belastingdienst. Dit om werkgevers aan het nieuwe systeem te laten wennen.  

Dit wordt er over ons gezegd

Huiswerkbegeleiding

Ik had allerlei ideëen maar wist niet waar ik moest beginnen of eindigen. Pro6 Advies heeft mij heel goed geholpen met structuur aanbrengen, een tijdspad uitzetten en een klankbord zijn. Het was erg plezierig te ervaren dat de adviseur aansluiting had met mij visie, waardoor zijn input nog waardevoller werd.

Pro6 Advies werkt samen met

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.