Belastingtips voor ZZP-ers

Een checklist voor ondernemers welke gegevens je nodig hebt voor de aangifte Inkomstenbelasting:
- boekhouding bijgewerkt (inclusief opstaande facturen (=debiteuren), openstaande rekeningen (=crediteuren)
- kilometeradminstratie
- je voorlopige aanslag Inkomstenbelasting
- laatste bankafschrift met eindsaldi
- aanslag WOZ-waarde eigen woning
- jaaropgave hypotheek
- jaaropgave partner
- betaalde premies AOV
- als het van toepassing is: onderhanden werk. Dus overzicht van werkzaamheden die je al hebt verricht maar nog
  niet gefactureerd, en werkzaamheden die al zijn gefactureerd maar nog niet verricht
- waardering van de voorraad

 

 

Dit wordt er over ons gezegd

Start transportbedrijf

Sia Vonk

Milo Groot Obbink van Pro6 Advies heeft een heel goed plan voor mij opgesteld; overal waar ik kwam, iedereen vond het een goed plan. Dankzij Milo heb ik eindelijk een eigen bedrijf.

Pro6 Advies werkt samen met