| pro6advies

Onderzoek haalbaarheid eigen bedrijf

Via een Werkfit-traject of Modulaire Dienstverlening onderzoeken wij of een eigen bedrijf haalbaar is. Wij onderzoeken:

  • de persoon
  • de markt
  • het idee
  • minimale investeringen
  • eigen geld
  • verwachte kosten en opbrengsten
  • persoonlijk netwerk

Veelal maakt een ondernemerstest onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek. Bij onvoldoende de taal- of leesvaardigheid nemen wij een persoonlijk interview af.

Dit traject is geschikt voor: ZW-Arbo /  WAJONG / WIA / WAO / WIA < 35 %)

Dit wordt er over ons gezegd

Albert Klomp

Waterpark

Albert Klomp

Albert Klomp is Storm Aquapark Utrecht gestart, een drijvend park op het water vol evenwichtsbalken, trampolines en glijbanen. Rob Videler van Pro6 Advies heeft Albert begeleid bij het verbeteren van zijn plan èn het succesvol aanvragen van een bedrijfslening.

Pro6 Advies werkt samen met
yes
This website is using cookies to provide a good browsing experience
These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.
This website is using cookies to provide a good browsing experience
These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.
Your cookie preferences have been saved.