| pro6advies

FAQ

Op de website van ZZP-Nederland vind je een uitgebreid overzicht van de huidige regeling waar ondernemers een beroep op kunnen doen, Bron: ZZP-NEDERLAND.NL


Uitstel aanvragen van betaling van Inkomstenbelasting:

Ondernemers die door het coronavirus in de problemen komen kunnen bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer bij zijn aanvraag tot uitstel meldt dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Ondernemers die een lagere winst verwachten kunnen bovendien uiteraard een verzoek indienen voor het verlagen van de voorlopige aanslag.
Bron: Fiscalert


Uitstel gemeentelijke belastingen
Ondernemers hoeven in meerdere gemeenten voorlopig geen lokale belastingen te betalen. In sommige gemeenten kan uitstel van betaling aangevraagd worden, in andere gemeenten wordt later begonnen met het innen van belastingen of het versturen van aanslagen. Andere gemeenten zullen voorlopige geen aanmaningen sturen. De duur van de maatregelen verschilt per gemeente. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van uw gemeente. Bron: Fiscalert


Een overzicht van alle regelingen die de Belastingdienst heeft genomen, vind je hier


Crop-Accountants heeft ook een overzicht over maatregelen voor ondernemers.


De Kamer van Koophandel heeft ook een helder overzicht gepubliceerd.


REMOTE WERKEN

Livechat Service biedt haar software 3 maanden gratis aan. Naast een briljante marketingtruc is het een fantastische manier om gebruikt te maken van hun software waarmee je je klanten online een extra kanaal biedt om vragen te stellen en contact te onderhouden.

Dit wordt er over ons gezegd

Jaco de Hoog

Overname Fotostudio

Jaco de Hoog

Pro6 Advies begeleidde mij bij de overname van een fotostudio, en hoe ! Milo Groot Obbink wist precies hoe je een bank moet benaderen en hoe je een lening aanvraagt. Ik ben vooral te spreken over het prettige persoonlijke contact.

Pro6 Advies werkt samen met
yes

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.