Meerdere BTW-tarieven in 1 product of dienst

Het combineren van diensten en goederen komt steeds vaker voor: b.v. een theater levert een voorstelling (laag BTW-tarief) inclusief een drankje na afloop (alcohol kent een hoog BTW-tarief).

De vraag is hoe ga je om met het BTW-tarief bij een combinatie van diensten en goederen die elk een ander BTW-tarief kennen.

Wanneer er sprake is van prestaties die zo nauw met elkaar verbonden zijn, dat het splitsen ervan kunstmatig zou moeten gebeuren, dan spreek je van bijkomende prestaties. Voor bijkomende prestaties is het toegestaan dat er 1 (meestal laag) BTW-tarief wordt toegepast.

Pas op met het al te gemakkelijk toepassen van 1 BTW-tarief wanneer je een gecombineerde dienst en goed aanbiedt. Meestal ben je namelijk verplicht om toch de BTW te splitsen en in plaats van 1 toch 2 BTW-tarieven toe te passen. En dus ook een administratie bij te houden waarin beide tarieven zijn vastgelegd.

Dit wordt er over ons gezegd

Diëtiste Jelierse

Pro6 Advies heeft mij geholpen structuur aan te brengen in mijn bedrijf en te blijven vertrouwen in wat ik doe.

Pro6 Advies werkt samen met
yes
This website is using cookies to provide a good browsing experience
These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.
This website is using cookies to provide a good browsing experience
These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.
Your cookie preferences have been saved.